Konsultacje
Dzień Środa
Godziny 8.30-10.00
Pokój 204
Budynek C
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom