Główne zainteresowania naukowe

Obróka cieplno-chemiczna, analiza mikrostruktury, rentgenografia - fizyka fotonu, metodologia mikroskopii elektronowej, monokrystalizacja, stopy tytanu, stopy niklu, stopy cynku, stale

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom